Barbara Broekman

Barbara Broekman is sinds 1982 professioneel werkzaam als beeldend kunstenaar. Haar werk is niet in één bepaalde categorie te plaatsen, het bevindt zich op het randgebied van de vrije- en toegepaste kunsten. Zij ontwikkelt haar werk vanuit een autonoom perspectief en past de aldus verworven inzichten toe in verschillende (opdracht) situaties. Haar handschrift is eigen en sterk aanwezig.

Barbara Broekman is opgeleid als textielkunstenaar en alhoewel zij vele projecten in dit medium realiseert, gebruikt zij die kennis ook om concepten uit te voeren in en op andere (toegankelijke) materialen zoals tegels, beton, linoleum en plastic. Haar fascinatie voor textiel vloeit voort uit het feit dat textiel een universeel medium is. Het is aards, appelleert aan de tastzin, is nauw verbonden met het leven van alledag, stimuleert de emotionele belevingswereld van de beschouwer en staat dicht bij de mens. Haar werk komt voort uit de fascinatie voor de terloopse ervaring; datgene wat zich als het ware alleen in de ooghoeken afspeelt, zich aan je opdringt maar nauwelijks door het geheugen oproepbaar is.

De vormen / beelden zijn op zichzelf eenvoudig maar maken onderdeel uit van een complex geheel waarin formele aspecten als kleur, licht, beweging, het driedimensionale, ritme en diepte op intuïtieve wijze worden samengebracht. Kenmerkend voor het werk van Barbara Broekman is een bepaalde gelaagdheid waarin van veraf grotere vormen zijn te herkennen, terwijl van dichtbij de afzonderlijke elementen zichtbaar worden. Daarbij wordt steeds gezocht naar een spanningsveld tussen de details en het abstracte geheel. Door het materiaal, de suggestie van beweging en een dynamische kleurgebruik wordt direct een beroep gedaan op de emotionele beleving van de toeschouwer.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie