Chahab Mohajer

Chahab Mohajer(Iran, 1951) haalt zijn inspiratie uit grotschilderingen, archeologische opgravingen en primitieve kunst in verschillende aspecten (ook het spirituele). Lange tijd combineerde hij het etsen en de calligrafie. Avantgardistische primitieven en de Catalanen Miró en Tapiès beïnvloedden zijn werk in de lijnvoering en vrijheid van gebaar en teken. Zijn werk moest vrijheid weergeven. In Aix-en-Provence en Marseille ontstond begin tachtiger jaren rond Chahab en enkele anderen een nieuwe school, die men de 'transculturele school van gebaar en geschrift' kan noemen. Deze school richt zich op de kunst van Nomaden, zonder respect voor grenzen, vaste normen en manieren, waarin tekens van vrijheid en levenslust een hoofdrol spelen.

In 1987 komt Chahab naar Nederland. De kleuren in zijn werk worden lichter, het werk is zonniger. Chahabs werkwijze lijkt zo nu en dan op een rituele dans. Het doek ligt meestal op de grond. Hij loopt steeds heen en weer of om het doek heen en werkt met een aantal instrumenten tegelijk. Hij aait het doek, krast erin, bedekt het met pigment, verf, zand en/of mineralen om deze vervolgens weer weg te halen. Deze handeling herhaalt hij totdat het werk 'af' is. Door de op deze wijze ontstane textuur en door het spirituele aspect, dat een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van zijn werk, krijgt het werk meerdere 'levens'. Het gaat om de rituele en de intuïtieve relatie tussen Chahab en zijn werk.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie