Charlotte Vindevoghel

Charlotte Vindevoghel (Elsene, 1953) maakt muzikale architectuur met kleur en licht, die beide in perfecte osmose treden. Het is een constructie van sluiers, transparanties en uitvloeiingen. Het is een muziek van schakeringen, beurtelings benadrukt, zoals een blauw vlak in contrast met een gele achtergrond, een rode striem die twee vlakken probeert te scheiden. Daarnaast is het werk van Charlotte Vindevoghel vloeiend en diffuus, teer en met licht overgoten.

De basisstructuur van haar doeken is eenvoudig te bevatten: alle vormen organiseren zich rond een geometrische figuur die een veranderlijke plaats inneemt op de oppervlakte van het doek, gaande van het centrum naar een of andere hoek of naar de rand, zonder deze ruimte te veroveren met een overdreven klemtoon. De rest van de oppervlakte wordt ingenomen door meer diffuse figuren die langzaam aan vervagen, zoals de boord van het zand de ondiepe plassen op het strand omgeeft die daar zijn achtergelaten door de wegebbende zee. Het is daar dat deze muzikale modulatie zich ontwikkelt die aan de werken van Charlotte Vindevoghel hun vrolijk karakter ontleent, hun intieme vibratie, zoals wanneer een stil geluk ons een innerlijk refrein doet neuriën waarin al onze vreugde ligt vervat.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie