Cindy Joos

Mensen fotograferen is wat Cindy Joos het liefste doet. Het liefst zo puur mogelijk. Ze schroomt er echter niet voor om ze een spiegel voor te houden. Ze streeft niet alleen voortdurend naar originele fotografische invalshoeken. Ook tracht Cindy Joos de persoonlijkheid van de geportretteerde te tonen.

Gedreven door haar gevoel, legt zij beweging vast in een momentopname, secuur maakt zij geënsceneerde beelden. Het is haar streven om de persoonlijkheid van de geportretteerde naar buiten te brengen, waarbij zij oog heeft voor bijzondere locaties, kleding en kleuren. Het levert gewaagde, vaak grensverleggende portretten met diepgang op. Beelden kunnen spontaan ontstaan door toevallige gebeurtenissen die zich voordoen. Aan de andere kant houdt ze er ook van om de situatie naar haar hand te zetten en niets aan het toeval over te laten. Een combinatie van deze twee manieren, geeft het beste weer hoe zij werkt. Het leven en de dood, die hand in hand gaan met elkaar en in haar werk terug te vinden zijn. Constante beweging en het stilstaan. Hoe verschillend zijn we en toch hetzelfde. Soms moet Cindy Joos afwachten en soms juist tot actie overgaan. Het komt aan op het juiste moment.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie