Cora Westerink

Cora Westerink gunt de kijker geen rust. Haar schilderijen zijn vol met in het oog springende elementen, die je steeds op een ander spoor zetten. De videoclip lijkt haar uitgangspunt. Een televisie-realiteit die voor velen de plaats van de werkelijkheid heeft ingenomen. Net zoals de videoclip is opgebouwd uit gemonteerde beelden, zo vormt zij haar schilderijen. Haar gedachtenwereld en ervaringen transformeert zij voortdurend in nieuwe beeldvondsten: feitelijk treedt zij in ieder schilderij op maar telkens in een andere gedaante.

Kleuren en vormen worden vrijwel allen gelijkwaardig behandeld. Er is geen hoogtepunt of geaccentueerd licht en donker. Alles is even vlak, strak afgemeten en weloverwogen geschilderd. Duidelijk is de perfecte ordening. Evenals de videoclip het hele televisiescherm moet beheersen, zo beheersen de schilderkunstige middelen het schilderij van Westerink.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie betaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie