Eddie Symkens

Eddie Symkens (1964) is een gedreven kunstenaar, die keramische en bronzen sculpturen combineert. Hij maakt figuren die met name in een lichaam gevat zijn. Daaruit ontsnappend door een beweging die aan de volumineuze beelden sierlijkheid en elegance verleent, vrij van frivoliteit. Maar dit vervaardigt Eddie Symkens ook door letterlijk te balanceren tussen materialiteit en immaterialiteit. Materialiteit in een vorm die alludeert op de beperkingen van een menselijk lichaam, tegelijk de warmte ervan betoont.

Immaterialiteit of onaardsheid omwille van de hoge graad van abstractie en compactheid, die versterkt wordt door een ingekeerde blik, op bezonkenheid wijzend, en zich afsluitend van wat aan tijd en plaats gebonden is. Dat strevend zoeken naar de ideale balans tussen vraagstelling en beslistheid resulteert in zowel een aristocratische, statige uitstraling met een messcherp getekende mond als in een fijngevoeligheid van uitgewerkte handen die tederheid en robuustheid betrachten. Waar deze beelden een beweging generen die in het volume van het beeld blijft, daar zoeken een aantal bronzen figuren die beweging heel nadrukkelijk buiten zichzelf. Hun uitgepuurde, anatomische niet aan de realiteit beantwoordende, langgerekte en uitgelengde houdingen creëren geen lichamen meer, maar geabstraheerde bewegingen. Openingen of ruimtes die door deze beweging veelvuldig tot stand komen, namelijk de zogenoemde lege ruimtes, worden magnetische velden, waarbinnen de activiteit zich verder zet en voor ontlading zorgt. Zo krijgt de artistieke drang van Eddie Symkens naar voortgang in de creatieve evolutie zijn beslag in de ruimtelijke vlucht van de werken, die in hun evasief vermogen geen grenzen accepteren. Integendeel, grenzen en wetten kinetisch tarten. Het is de onweerstaanbare drang om aan de aardse en materiële beperktheid te ontkomen. Het is een scheppingsproces dat voortdurend “in progres” is.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie