Helmuth Böhm

Een voor zijn verjaardag gekregen verfdoos was voor Helmuth Böhm de aanleiding om te gaan schilderen. Het was de impuls waardoor zijn leven veranderde. Helmuth Böhm keerde de techniek de rug toe en wijdde zich voortaan aan de kunst. Hij deed dit alleen, zonder hulp of advies van anderen. Hij experimenteerde met de nog voor hem onbekende materie.Helmuth Böhm zocht zijn eigen weg. Het weloverwogen gebruik in de techniek, heeft hij altijd behouden. Hij weet van tevoren tot in de details hoe het eindpunt eruit zal zien en laat niets aan het toeval over. Hij streeft zoals velen die een vakopleiding in de kunst missen, naar volmaaktheid en duidelijke herkenbaarheid. Zijn kleuren zijn geënt op de werkelijkheid. Hij heeft het minutieuze van de Vlaamse primitieven. Zijn stijl is nergens onder te brengen. Helmuth Böhm past noch bij de symbolisten noch bij de surrealisten. De onderwerpen put hij vaak uit terloops waargenomen dingen of situaties, hij onthoudt het waargenomene en gebruikt dat later. Paradoxen en onmogelijkheden vindt men steeds in zijn werk terug. De ets en lithografietechniek bood Böhm de mogelijkheid om meerdere afdrukken te maken. Evenals bij het schilderen trekt de alchemie ervan hem aan. Dat gold vooral voor de periode waarin hij experimenteerde met keramiek. Böhm werkt in stilte wat teruggetrokken in zijn atelier voornamelijk aan grafiek.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie