John Spek

John Spek werkt veel in staal. Zijn eerste objecten in dit materiaal waren samengesteld uit platen die waren gewalst en getordeerd. De laatste jaren ontwerpt hij objecten door middel van "vouwen" (kantpersen). De kunstenaar over zijn materiaal: "IJzer en staal kun je niet kneden zoals een wasmodel voor brons. Het zijn materialen met moeilijker en beperkter bewerkingsmethoden. Ik vind het een uitdaging daarin, met respect voor het materiaal, tot een optimale plastische vormentaal te komen."

In zijn monumentaal-constructivistische benadering spelen maat, gewicht, licht en richting een grote rol. Hij laat de uiteindelijke afmetingen van zijn objecten sterk afhangen van de omgeving waarvoor ze zijn bedoeld. Hij zoekt naar optimale uitdrukkingskracht en naar zodanige verhoudingen in lijn en vlak, licht en schaduw, ruimte en tussenruimte dat deze aan zijn begrip van plastiek beantwoorden. Recent zijn Spek's metaalcollages, in het platte vlak. Hij maakt gebruik van de verkleuringen van de verschillende soorten metalen door de blootstelling aan klimaatinvloeden of chemische middelen. De beelden en objecten vormen in samenhang met de architectuur, de natuur of de omgeving een eenheid die vraagt om aandacht.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie