Kees Landa

In het werk van Kees Landa wordt het spanningsveld sterk gedefinieerd door een sfeer van broze dan wel schijnbare intimiteit. De vaak ingetogen figuratie is min of meer losgeraakt van haar omsluitende omgeving en, daarvan bewust geworden, naar de toeschouwer toe in een houding van vage verwondering getreden. De technieken die Kees Landa gebruikt zijn onder andere steendruk, houtsnede, ets en lino. De technieken worden overwegend gecombineerd toegepast.

Kees Landa werkt zelden volgens het geijkte procédé, dat een vaststaand onderwerp vertaalt in een of meerdere drukvormen. De graficus bouwt altijd de mogelijkheid of noodzaak in om tijdens het proces het oorspronkelijke uitgangspunt geheel of gedeeltelijk te kunnen verlaten. Zo kan er ruimte worden gegeven aan de grillige verleiding van het toeval en de daarmee nauw verbonden intuïtieve handeling.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie