Mattie Schilders

De natuur als grootste inspiratiebron bracht Mattie Schilders ertoe gedurende een periode van zo'n acht jaar onafgebroken bezig te zijn met het thema landschap in zijn meest verscheiden hoedanigheid. Eerst waren dit Hollandse landschappen, later Amerikaanse. Deze laatste waren van grote betekenis voor Mattie Schilders door de vele reizen door Amerikaanse woestijngebieden. De jaren die daarop volgden stonden in het teken van de menselijke gedaante, geplaatst in een landschappelijke omgeving. Soberheid in vorm, eenvoud in kleur kenmerken deze werken.De grote belangstelling voor diverse vormen van moderne muziek, de wens vorm en kleur te geven aan de relatie klank en beeld, vormen de aanleiding tot een nieuwe episode. In het werk van Mattie Schilders valt een ontwikkeling te zien van een bijzonder soort naturalisme naar een welhaast lyrisch-abstracte toon. Hij hanteert ook een zeer expressieve stijl met een zeer heftig kleurgebruik, vooral na zijn reis naar Oost-Turkije, waar een enorm contrast tussen de natuurlijke schoonheid van de streek en de resten van het verleden (overblijfselen van de oude Armeense stad Ani) zichtbaar is.

De laatste jaren speelt de mens, met al zijn emoties, gestalten en blikken een grote rol in het werk van Mattie Schilders. Daarvan getuigen zijn monografieën 'From The Underworld', waarin de schilder terug naar de landschappelijkheid van zijn belevenissen in IJsland, en Een Nieuw Stilte, waarin het Brabantse landschap een grote rol speelt.

Werk van Mattie Schilders

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie