Mia Westerhof

De beroepspraktijk van Mia Westerhof begon in 1997 op Scheveningen.Na een korte periode van het tekenen en schilderen van vrouwen in klederdracht, de zee, de vis en de visafslag, trokken veranderingen in het dagelijkse straatbeeld steeds meer haar aandacht: een wegopbreking, een renovatie aan de gevels of het trekken van de glasvezelkabel. Toen de gemeente Den Haag het besluit nam twee tunnels tegelijk te graven, heeft zij tekenend en schilderend deze bouwactiviteiten op de voet gevolgd. Daarna reisde zij wekelijks naar Amsterdam, om daar met helm op en veiligheidsvest aan de bouw van de Noord - Zuidlijn op papier en doek te zetten.

In 2010 was Delft aan de beurt. De trein ondergronds. Spoorzone Delft is de stichting die haar veel gelegenheid bood tekeningen en schilderijen op locatie te maken en tentoon te stellen. Bouw en grond lopen als een rode draad door haar werk: nu eens met veel tumult als de eerste spa de grond in gaat voor de Groninger bouwput ”Forum” (waarvoor zij de BAS-publieksprijs kreeg) of na de sloop van het ADO stadion in het Zuiderpark in Den Haag. Dan weer in alle stilte als lang gekoesterde sporen uit een ver verleden zichtbaar worden, zoals bij de veenopgravingen in het schilderij “Ivige Leane” en de hermeandering van de rivier De Hunze. De oude aarde laat het gelaten toe.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie