Biografie van Noni Plomp

Haar werk bestaat voornamelijk uit landschappen en stillevens. Voor haar onderling uitwisselbare onderwerpen: een landschap is een stilleven of portret, een stilleven een portret etc.

Het werk kenmerkt zich door een krachtige vormentaal en indringend kleurgebruik. Details worden weggelaten om alle aandacht te richten op de elementaire vormen. Door de visuele werkelijkheid te herscheppen door middel van de emotionele geladenheid van de kleuren en het ritme van de vormen is zij voortdurend op zoek naar de essentie van de wereld om haar heen. Het heldere kleurgebruik, de ritmische vormen en de sterke composities vormen samen een harmonische geheel met een maximum aan zeggingskracht

sluiten