Jos Verwiel

Publication date: 1-7-2014 11:30:29
Artist744
ReferencesFolder 
ReferenceImage/CmsData/Beeldmateriaal/Referenties/Kunstenaars/Jos-Verwiel.jpg
Body

Wat wilde je vroeger worden en hoe ben je uiteindelijk in de kunstwereld terecht gekomen?

Al op de lagere school wilde ik graag beeldhouwer, schilder of architect worden. Ik beitelde in hout, hakte in steen en bouwde grote constructies en tekende religieus getinte taferelen. Mijn ouders werkte beiden in de sfeer van de beeldende kunsten en veel kunstenaars kwamen thuis over de vloer. Dus lag het voor de hand dat ik na de HBS naar de kunstacademie zou gaan.

Welke tip had je graag aan het begin van je loopbaan willen krijgen?

Ik had op de kunstacademie meteen de richting schilderen of beeldhouwen moeten volgen en niet eerst een lerarenopleiding moeten gaan doen en dan nog eens naar een keramiekafdeling. De standpunten in mijn vakgebied worden het best bepaald vanuit de principes van autonome kunst en niet vanuit de toegepaste kunst.

Waar ben je het meest trots op?

Op de route die ik afgelegd heb. Met een brede ondergrond, veel handvaardigheid en kennis van vormprincipes en met mijn reis- en werkervaring in het buitenland sta ik sterk in een rumoerig en onoverzichtelijk kunstenmilieu. Ik heb ook altijd van de kunst kunnen leven. 15 jaar was ik docent op kunstinstituten, hogescholen en kunstacademies.

In hoeverre heeft Kunst.nl bijgedragen aan jouw succes?

Kunst.nl heeft steeds een behoorlijke collectie schilderijen en beelden van mij in de verhuur en ik mocht voor Kunst.nl meerdere malen zeefdrukedities maken. Kunst.nl geeft mij ook opdracht tot het maken van series schilderijen en koopt regelmatig werk van mij aan.

Wie is je favoriete kunstenaar (uit heden of verleden) of wat is je belangrijkste inspiratiebron?

Robert Rauschenberg is een favoriete kunstenaar. Mijn belangrijkste inspiratiebron is de frictie en imperfectie van geïmproviseerde constructies en bouwwerken. De esthetiek van industrie, scheepvaart en havenactiviteit, de romantiek van antieke grafische wetenschappelijke documenten die ik vind op rommelmarkten in Athene, Istanbul en New Delhi. Kortom: overal waar vorm en kleur ongemakkelijk dicht op elkaar zitten, met vooral menselijke bemoeienis om een en ander te corrigeren.

Wat is kenmerkend voor jouw werk?

De perfectie van de imperfectie, gecompliceerde kleurrijke constructies in een wankel evenwicht. Graag demonstreer ik de spanning tussen de abstractie en een eventueel te herkennen beeld of een hyperrealistisch detail. De gebruikte materialen krijgen veel ruimte in de gelaagde opbouw van een doek of paneel. Mijn achtergrond als beeldhouwer is daarin te herkennen.

25 jaar Kunst.nl; is er veel veranderd in de loop der tijd?

Nee, er is niet veel veranderd in de manier van samenwerking met Kunst.nl. Steeds kunnen we elkaars vaardigheden goed combineren en komen mijn schilderijen en beelden op een goede plek, verhuurd of aangekocht.

Kunst en commercie; echte liefde of een verstandshuwelijk?

Kunst en commercie is een verstandshuwelijk. Vooral in opdrachtsituaties maak ik vaak het beste en mooiste beeld of schilderij, ik bespaar nooit op de middelen omwille van het budget. Op mijn werkvloer ontwikkelt mijn werk zich in een proces dat spannend is en gelukkig niet bepaald wordt door geldbedragen. Mijn werk kan daarna in het galeriecircuit of in de kunsthandel wel onder invloed komen van commerciële krachten.

Over 25 jaar…..

Dan hoop ik terug te kijken op een mooi leven als beeldend kunstenaar!