Groepsexpositie Wajong kunstenaars

Naar aanleiding van het succesvolle Wajong Kunstcongres, georganiseerd door het UWV op 29 november jl. in Utrecht, heeft een groot aantal van de daar aanwezige kunstenaars zich bij BAS aangemeld.

De collectiebeheer commissie heeft de werken getoetst volgens de gebruikelijke criteria. Hieruit is een selectie van nieuwe kunstenaars voor BAS voortgekomen.Als een bijzonder project heeft BAS deze kunstenaars gevraagd deel te nemen aan een groepsexpositie. In totaal zeven kunstenaars zijn deze uitdaging aangegaan. BAS heeft hen de blanco doeken geschonken en de betreffende kunstenaars hebben op hun beurt hun materiaal en creativiteit geleverd. Inmiddels heeft de feestelijke opening van deze groepsexpositie op 16 juni jl. bij BAS plaatsgevonden in het bijzijn van de kunstenaars.De geëxposeerde kunstwerken zijn inmiddels aan de Kunst MV collectie van BAS toegevoegd. Deze collectie bestaat behalve uit de Wajong collectie ook uit zogenaamde outsiderkunst.

Outsiderkunst (ook wel Art Brut, Raw Art of Outsider Art genoemd) is een stijl in de schilderkunst van de 20e eeuw en hedendaagse kunst. Het wordt voornamelijk gebruikt als de maker of kunstenaar geestelijk gehandicapt of geestesziek is. Sinds 1972 is het een binnen de kunstwereld ingeburgerd begrip. Outsider art-kunstenaars werken niet in reactie op voorgangers of tijdgenoten, noch voor een publiek, maar uit een eigen behoefte, voor hun plezier of omdat ze voelen dat ze dat moeten.

De getalenteerde maker heeft de omweg van een lange opleiding en veel experimenteren vaak niet nodig gehad om te komen tot een kunst die ons heel direct raakt. Zowel de figuratieve als de abstracte werken springen in het oog door de wijze waarop de vorm en de vaak indringende kleuren gebruikt worden. Het verhaal van de maker – diens leven, dromen en obsessies – is relevanter dan zijn plaats ten opzichte van andere kunstenaars of de kunstgeschiedenis. Wat de outsiderkunst mist aan zelfreflectie, wint zij aan fantasie en verbeeldingskracht en daarmee aan toegankelijkheid.

Business Art Service en OutsiderskunstVoor Business Art Service (BAS) is het begrip “kunst” het belangrijkste criterium. Of de kunst vervaardigd is door kunstenaars met een handicap, een psychiatrische stoornis of een drugsverslaving is voor BAS minder van belang. Niet de handicap maar de kunstenaar en zijn kwaliteiten staan voorop!

Waarom dan toch een speciaal product?BAS kiest ervoor om in haar collectie een groot aantal kunstwerken op te nemen dat gemaakt is door kunstenaars die om welke reden dan ook, afhankelijk zijn van sociale instanties. Dat kan een speciale werkplaats zijn voor kunstenaars van de straat, een atelier of galerie voor mensen met een verstandelijke beperking of een instelling voor psychiatrische patiënten. Op die manier levert BAS een bijdrage aan de stimulering van kunst en het vergroten van de individuele (financiële) kansen van kunstenaars die afhankelijk zijn van sociale instanties. Dit deel van de collectie wordt door BAS MV kunst genoemd (kunst waarin geïnvesteerd wordt vanuit een Maatschappelijke Verantwoordelijkheid).

De criteria die BAS hanteert voor opname van MV kunst in haar collectie:

  • de kunst moet voldoen aan de kwaliteitseisen die BAS stelt;
  • de kunst moet gemaakt zijn door “professionele” kunstenaars binnen de doelgroep;
  • de kunstwerken dienen iets toe te voegen aan de veelzijdige collectie van BAS;
  • het kan gaan om zowel, grafiek, schilderkunst, fotografie of ruimtelijk werk;
  • het werk mag niet aanstootgevend zijn (bijvoorbeeld erotisch, prikkelend, politiek gevoelig).
Interesse in kunst in jouw bedrijf?
Voorwaarden Kunst.nl Award Fotografie
Voorwaarden Kunst.nl Award Grafiek
Voorwaarden Business Art Service Award Innovatie