BLOG: Het effect van kunst op de gezondheid

Het kijken naar kunst is meer dan een leuke bezigheid. Steeds meer wordt de visie van Kunst.nl – kunst inspireert, motiveert, verbindt – vanuit de wetenschappelijke hoek onderbouwd. Dat kunst van grote invloed is op de gezondheid, zowel de geestelijke als lichamelijke, zijn we bij Kunst.nl van overtuigd. Niet voor niets vind je kunst terug in ziekenhuizen, wachtruimtes bij dokters en andere gezondheidsinstellingen.

Het regelmatig kijken naar kunst vermindert de kans op depressies en angststoornissen, vooral bij mannen. Dit heeft een onderzoek uit 2011 van Cuypers aan de Norwegian University for Science and Technology uitgewezen. Het was al langer bekend dat fysieke en mentale gezondheid nauw met elkaar zijn verbonden.

Wetenschapsjournalist Mark Mieras (via de Boekmanstichting, centrum voor kunst, cultuur en beleid) doet al jaren onderzoek naar de werking van kunst op de kwaliteit van leven en de vraag of en, zo ja, hoe kunst ons gezonder kan maken. Wat doet kunst met de vitaliteit van mensen? Eén van de conclusies die hij telkens trekt is dat kunstherapie, vaktherapie genoemd, complementair is aan de bestaande geneeskunst. Kunsttherapie verhoogt de weerbaarheid en vitaliteit van patiënten, en hun vermogen om te herstellen en tegenslagen te overwinnen. De kracht van kunst ligt in het preventief bijdragen aan vitaliteit, aldus Mieras. 

Werkstress verminderen door kunst
Musea hebben de juiste sfeer om stress te doen vergeten (Packer, 2008). Bezoekers kunnen in een museum de tijd nemen om van de kunst te genieten en worden niet afgeleid door andere zaken. Museumbezoek wordt daarom gebruikt om de mentale staat te herstellen en te ontspannen.

De organisatie AimAtArt helpt organisaties in het bedrijfsleven door middel van recruitmentprogramma’s beseffen dat ze veranderingen beter aankunnen door creatiever te leren denken. In deze programma’s gaan medewerkers van het bedrijf met studenten langs een aantal kunstwerken in het kantoor. Bij elk kunstwerk ontvangen ze informatie en worden aan het kunstwerk gerelateerde vragen gesteld. Opvallend is hoe ontspannen de studenten worden en hoe open de gesprekken zijn. Vanuit kunstwerken wordt vrij gesproken over ambities, verwachtingen en mogelijke vooroordelen. Deze kennis over de invloed van kunst op stress en spanning biedt handvatten om dit te verminderen op de werkvloer. En verbetert daarmee de productiviteit.

'Kunst maakt gezond'
Naast de meerwaarde van kunst voor onze gesteldheid, wordt het gezien als iets waar we gelukkig van worden. Uit een recent onderzoek blijkt dat musea hetzelfde positieve effect hebben als bijvoorbeeld een fikse loonsverhoging (Fujiwara, 2013). In een vergelijking tussen het kijken naar kunst, het maken van kunst en het deelnemen aan sport blijkt het kijken naar kunst het meest waardevol.

Er wordt binnen bedrijven meer en meer aandacht besteed aan de gezondheid van de werknemer. Gezonde voeding, sporten en zelfs mindfullness zijn doodnormale onderwerpen geworden binnen het bedrijfsleven. Wij adviseren om kunst ook in dit rijtje op te nemen en kunst niet alleen in te zetten om innovatie te stimuleren, maar ook om de gezondheid en tevredenheid van medewerkers te vergroten.

Bronnen: AimAtArt, Boekmanstichting

Interesse in kunst in jouw bedrijf?
Voorwaarden Kunst.nl Award Fotografie
Voorwaarden Kunst.nl Award Grafiek
Voorwaarden Business Art Service Award Innovatie