BLOG: Kunst als middel voor maatschappelijke participatie

Kunst heeft een brede maatschappelijke functie. Bedrijven voldoen steeds vaker aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid door voor ‘bijzondere kunst’, oftewel outsider art te kiezen. Bijvoorbeeld werken van kunstenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt, een doelgroep waarin veel creatief talent schuilgaat. Het bieden van ruimte om dit talent te ontwikkelen en het begeleiden en opleiden (bijvoorbeeld workshops, lessen kunstgeschiedenis), levert uiteindelijk indrukwekkende resultaten en eigen stijlen op. Daarmee is dit een bijdrage aan hun persoonlijke groei en professionalisering in het vak.

De whitepaper 'Kunst en mvo' brengt niet alleen creatieve verdienmodellen in de kunstmarkt in beeld, maar laat ook zien hoe kunst en maatschappelijke verantwoordelijkheid perfect samengaan. Zo schetst de paper manieren waarop mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op sociaal gebied kunnen groeien. Verstandelijk en lichamelijk beperkten bijvoorbeeld, maar ook uitkeringsgerechtigden, zoals Wajong-, WIA- en WAO-ers.

Wereldwijde faam
Galerie Atelier Herenplaats in Rotterdam is zo’n instelling die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. De galerie begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen er les in kunstgeschiedenis en worden gemotiveerd hun eigen stijl te creëren en zich zo te ontpoppen als echte kunstenaar. En met succes. Van diverse kunstenaars is het werk inmiddels wereldwijd te bewonderen. Ook werden twee werken van de galerie genomineerd voor de prestigieuze Euward – een prijs voor kunstenaars met een verstandelijke beperking.

Kunstcongres met Perspectief
Het UWV is een andere instantie die deze groepen tegemoet komt. Bijvoorbeeld in de vorm van het 'Kunstcongres met Perspectief', bedoeld voor beeldend kunstenaars met een arbeidsbeperking. Het congres is opgezet om aandacht te vragen voor de talenten en de inzetbaarheid van kunstenaars met een arbeidsbeperking en om amateurkunstenaars met een Wajong-, WAO- of WIA-uitkering perspectief te bieden op meer maatschappelijke participatie. Deelnemers kunnen op het congres workshops over ondernemen met kunst volgen, maar ook kunnen kunstenaars er hun werk ter expositie aanbieden of laten beoordelen door experts.

Zelf bijdragen?
Wilt u zelf bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kunstenaars met afstand tot de arbeidsmarkt? Dat kan. Niet alleen door hun kunstwerken in huis te halen. Ook is er veel behoefte aan degelijke materialen en werkplekken. En hulp bij promotionele activiteiten – want de kunst mag gezien worden! – is ook meer dan welkom.Interesse in kunst in jouw bedrijf?
Voorwaarden Kunst.nl Award Fotografie
Voorwaarden Kunst.nl Award Grafiek
Voorwaarden Business Art Service Award Innovatie