BLOG: Kunst huren, de financiële voordelen

Kunst kan veel betekenen voor uw organisatie. Voor de uitstraling kan het goed zijn bijvoorbeeld een inspirerend beeldhouwwerk in de tuin te plaatsen, een imponerende fotoserie in de ontvangsthal of schilderijen in de kantoorruimtes op te laten hangen.

Het goede nieuws is dat de zakelijke aanschaf van kunstwerken fiscaal aftrekbaar is. Sterker nog, ook kunst húren is aftrekbaar. De fiscus beschouwt kunst in de werkomgeving namelijk als onderdeel van de bedrijfsinventaris. Het kan dus als aftrekpost worden opgevoerd. Naast esthetische waarde heeft het dus ook nog eens financiële voordelen om kunst te huren. De zogenaamde win-winsituatie.

Wel is het van belang dat het hier om échte kunst gaat; dat is tijdloos en wordt naarmate de tijd verstrijkt eigenlijk alleen maar meer waard. Op originele kunst mag niet worden afgeschreven.

Heeft u privé kunst die u graag in uw onderneming wilt onderbrengen, dan zijn de gemaakte kosten ook fiscaal aftrekbaar. De waarde (inbrengwaarde voor de zaak) bepaalt u in dat geval aan de hand van een taxatierapport. Indien de aanschafwaarde meer dan € 450,- bedraagt, wordt de kunst als een investering beschouwd en dient daarop afgeschreven te worden.


Interesse in kunst in jouw bedrijf?
Voorwaarden Kunst.nl Award Fotografie
Voorwaarden Kunst.nl Award Grafiek
Voorwaarden Business Art Service Award Innovatie