Theodora Plas

Publication date: 9-6-2016 13:31:34
VideoIDrxPONxt00TI
ImageUrl/CmsData/Foto-Kunstenaar/Videoportret/theodora-plas.kunst.nl.png
SummaryTheodora Plas geeft in haar schilderijen vorm aan haar besef van een 'andere kant'. Een dergelijke onderneming is een artistiek waagstuk omdat spirituele gevoelens, uitgedrukt in vorm en kleur, gemakkelijk kunnen ontaarden in clichés. Theodora Plas is zich hiervan bewust, maar bedient zich niettemin van dichterlijke teksten (waarin veelvuldig het woord 'liefde' voorkomt), de van symboliek doortrokken kleuren rood, blauw en goud en geheimzinnig aandoende lettertekens zoals Arabisch en Sanskrit.
 
ArtistID3335