CatherineVermaut PostWoonkamer
Kunstenaar

Jacomijn den Engelsen

Jacomijn den Engelsen

Over de kunstenaar

Haar motieven ontleent Jacomijn den Engelsen aan de visuele en fysieke ervaring van haar directe omgeving, zoals de plek waar zij woont en werkt en de mensen in haar nabijheid. Zij observeert en legt haar ervaringen vast door middel van fotografie en tekenen, om later de resultaten om te zetten in houtsnede.

Jacomijn den Engelsen heeft een langdurige fascinatie voor wat groeit op het stuk grond bij haar huis. Een microkosmos waar zich in beslotenheid alle levensprocessen voordoen. Zij zaait en kweekt daar planten, die zij voor haar werk wil gaan gebruiken. Het is geen sentimentele, maar een eerlijke plek. Er is kleur, licht en donker, en de vogels hebben er hun nesten. Er is ook rot, vraat, verval en kadavers. Vanuit deze omgeving en door het volgen en bestuderen van wat er zich hier voordoet, is Jacomijn den Engelsen gekomen tot de motieven waar ze nu mee werkt: de groeikracht uit het licht, het gestolde moment, het moment van afscheid.

Het gaat niet om de metafoor in het beeld, geen vanitas-symboliek. Jacomijn den Engelsen ervaart geen moraal in de processen om haar heen, maar eerder het tegenovergestelde. De gewaarwording, dat de natuur 'zichzelf toont', waardevrij en los van projecties, is wat zij met haar werk wil oproepen. Zij wil daarbij zo dicht mogelijk komen bij de essentie van wat zij ziet en ervaart.

Heb je een vraag of wil je langskomen om dit werk in het echt te bekijken?

We helpen je graag! Ga naar onze contactpagina voor meer informatie of bezoek onze expositieruimte. Contact