Foto blauw 2 V4
Kunstenaar

Jan Ros

Jan Ros

Over de kunstenaar

Architectuur en de bebouwde omgeving zijn veelvoorkomende onderwerpen in het werk van Jan Ros. De belangrijkste motieven in zijn schilderijen worden gevormd door flatgebouwen, villa's, interieurs, kantoorclusters en snelwegen. Het beeld van een grauw flatgebouw of een enigszins vervallen pompstation langs de snelweg schildert Ros op zodanige wijze dat de beschouwer wordt geprikkeld opnieuw te kijken naar deze alledaagse onderwerpen en situaties. De verwantschap met fotografen die het hedendaagse stedelijke landschap als onderwerp hebben, is sterk aanwezig. Toch gaat het werk van Ros verder dan het vastleggen van een situatie alleen. De kwaliteit van Ros als technisch bekwame schilder wordt duidelijk wanneer je beseft dat je als het ware kijkt naar een ‘bewogen’ schilderij, zoals een foto soms ook bewogen kan zijn.

Uit zijn onderwerpen en materiaalgebruik spreekt een grote fascinatie voor de scheppende kracht van de mens. De handmatige en ambachtelijke uitvoering is van essentieel belang voor het werk: de tijd en arbeid die ervoor nodig is, geeft het werk een strak en toch organisch karakter. De traagheid in de totstandkoming van het werk is tevens een stellingname tegen de snelheid en hoeveelheid waarmee alle informatie tot ons komt in de huidige tijd.

Heb je een vraag of wil je langskomen om dit kunstwerk in het echt te bekijken?

We helpen je graag! Als je bijvoorbeeld meer wilt weten over hoe het membership werkt. Ga naar onze contactpagina voor meer info. Contact