Bijzondere kunst

Een aanzienlijk deel van de collectie van Kunst.nl bestaat uit 'bijzondere kunst' of 'outsider art'. Vervaardigd door kunstenaars met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het huren van deze kunst kan een interessante bijdrage leveren aan uw MVO-beleid.Deze vorm van kunst krijgt en verdient steeds meer aandacht binnen het bedrijfsleven. Het draagt bij aan het stimuleren van het kunstenaarschap en het vergroten van de individuele kansen van hen die op wat voor manier dan ook afhankelijk zijn van sociale instanties. De talenten hebben de omweg van een opleiding of experimenteren vaak niet nodig gehad om te komen tot kunst die ons direct raakt.
BIJZONDERE KUNST IN DE COLLECTIE VAN KUNST.NL
sluiten