Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Consignatie voorwaarden

Kunst.nl werkt met heldere consignatie voorwaarden. Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden, inclusief de laatste wijziging in 2014*. Onderaan vind je een link naar de volledige voorwaarden.

Maandelijkse betaling huurvergoeding

Voor verhuurde kunstwerken ontvang je een huurvergoeding van 10% van de afgesproken inkoopprijs per jaar. In de voorwaarden is vastgelegd dat je huurvergoeding maandelijks wordt uitbetaald. Dit was in de praktijk al langere tijd zo en is nu formeel vastgelegd. Door de maandelijkse uitbetaling heb je rentevoordeel, waardoor je effectieve opbrengst meer is dan 10% per jaar.

Aansprakelijkheid Kunst.nl

In de voorwaarden is duidelijker vastgelegd dat Kunst.nl aansprakelijk is voor schade ontstaan aan kunstwerken die in consignatie zijn gegeven. Daar waar voorheen een beperkte uitkering gold als een kunstwerk total loss werd verklaard, ontvang je bij total loss voortaan 100% van de afgesproken inkoopprijs.

Huurvergoeding vanaf zesde jaar*

Vanaf het zesde verhuurde jaar (eerder was dit vanaf het achtste verhuurde jaar) ontvang je een huurvergoeding van 5% in plaats van 10% van de afgesproken inkoopprijs per jaar. De vergoeding loopt onbeperkt door. Er is geen maximum voor de totale huurvergoeding die je voor een werk ontvangt.

Gegarandeerde opbrengst bij aankoop

In de voorwaarden is vastgelegd dat Kunst.nl je bij aankoop van een consignatie kunstwerk een opbrengst van minimaal 110% van de afgesproken inkoopprijs garandeert. Met andere woorden, als je consignatie kunstwerk wordt aangekocht, is je totale opbrengst altijd minimaal 10% meer dan de inkoopprijs. Als je kunstwerk voor aankoop lang verhuurd is geweest, is je totale opbrengst vaak aanzienlijk meer dan 110% van de inkoopprijs.

Mogelijkheid afstand doen van kunstwerken

In de voorwaarden is vastgelegd dat als je een bepaald kunstwerk niet terug wilt nemen, om welke reden dan ook, dat je dan afstand kan doen van dat kunstwerk.

Bekijk de volledige Consignatie Voorwaarden (PDF)

sluiten