Bert Loerakker

Er heeft een nieuwe ontwikkeling in het werk van Bert Loerakker plaatsgevonden. De uit twee of drie panelen bestaande werken hebben een exxtra spanning gekregen door met elkaar een sterkere confrontatie aan te gaan. Ze botsen bijna letterlijk met elkaar en tasten elkaar daardoor ook aan door in elkaar te ‘duiken’. Door de kracht van de botsing schuiven zij niet alleen in elkaar, maar zijn ze ook scheef gaan hangen. Het landschappelijke element in zijn werk is meer abstract geworden. Hij is meer op het landschappelijke gaan inzoomen. Het levert een vrijheid in schilderen op die weer heviger constrasteert met het abstract-geometrische deel in het werk. Daarnaast is hij deels van het gebruik van dikke panelen, met linnen bespannen, afgestapt.Er zijn reeksen werkjes ontstaan waarbij hij schildert op masonite en die zwevend voor een wand hangen. Veelal zijn het een reeks van vijf die dezelfde basis hebben, maar niet bij elkaar hoeven te blijven. Het zijn botsingen van natuur-gerelateerde en abstract-geometrische delen.

Loerakker heeft een steeds breder scala aan mogelijkheden ontwikkeld waarmee hij zich kan verhouden tot het natuurlijke en de geometrische schilderkunst. In het natuurlijke kan hij van het meer herkenbare naar het geabstraheerde en in het geometrische van monochroom naar strakke structuren. Naast de schilderijen is hij bezig gebleven met fotografie. Het gaat om natuurlijke en stedelijke beelden.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie