Giovanni Vetere

Reeds op 5 jarige leeftijd moet hij meewerken op het land, hetgeen niet alleen zijn liefde voor de natuur doet ontwaken en zijn waarnemingsvermogen scherpt, maar ook een sterke discipline en wilskracht tot ontwikkeling brengt.

In 1971 wordt Giovanni’s dochter Carmen Clea geboren. Het begin van Giovanni Veteres artistieke carrière is nauw verbonden met deze gebeurtenis. Wanneer zijn vrouw Brigitte haar dochtertje een jaar later een doos waterverf geeft begint Vetere dieren te schilderen voor zijn dochtertje. Het talent van Giovanni blijft niet onopgemerkt en in 1973 slaat Vetere de weg van de kunst in. Eind 1973 stelt de stad Troisdorf Vetere in de gelegenheid zijn eerste tentoonstelling te houden. Twee jaar later begint het echtpaar Vetere zijn eigen galerie, die nu al bijna veertien jaar lang andere kunstenaars een objectief forum biedt en een belangrijke ontmoetingsplaats is.??Giovanni’s gedisciplineerde werkhouding en onuitputtelijke scheppingsdrang leidde tot het ontstaan van een oeuvre dat niet alleen zeer omvangrijk is, maar ook diverse facetten toont en een constante ontwikkeling laat zien. In zijn zoektocht naar essentie staat de menselijke figuur in zijn relatie tot de natuur en de maatschappij centraal. De natuur en haar elementen worden vertegenwoordigd door bloemvormen, kleine vogels en vissen, die in vereenvoudigde vorm opduiken als driehoeken en circels. De directheid en weerloosheid waarmee de figuren ons aankijken ontmaskeren ons als toeschouwers en herinneren ons wat er onder het masker van het maatschappelijke leven schuilgaat.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie