Glenn Priester

De rode draad in het werk van Glenn Priester is het waterlandschap zonder mensen en bewoning. De belangrijkste elementen zijn het water, de zee, het licht, de magnifieke wolkenluchten en het (kunstmatige) land.  Priester heeft zich afgevraagd wat hij zou kunnen toevoegen aan een vrij traditioneel onderwerp als het landschap.

 


Allereerst heeft Priester het uitgangspunt veranderd: vanaf binnenwater of zee naar het land toe. Verder heeft hij zich verdiept in wat water en wolken in al hun verschijningsvormen voor dit afgebakende gebied (Nederland) betekenen met betrekking tot kleur, licht, atmosfeer etc.. Daarbij heeft hij zich gericht op de gevoelens die hij daarbij ervaart. Het is voortdurend zoeken naar een balans tussen verstand en gevoel.

Door middel van cursussen op de Hogere Zeevaart School in Rotterdam heeft Glenn Priester zich verdiept in een andere verschijningsvorm van water, namelijk wolken. De belangstelling voor en kennis van de wolken heeft ook zijn blikveld veranderd. Bij de landschappen was er sprake van een horizontale richting. In de ‘luchtlandschappen’ is de blik verticaal gericht. Dit heeft onder andere gevolg gehad voor het formaat van de werken. Bij de werken, samengesteld uit verschillende metalen, heeft het weer zelfs direct en indirect invloed op de verschijningsvorm van het werk op dat moment. Het kijken naar wolken wekt allerlei associaties in de hand; de wolken worden dan tot spiegel van de geest.

In het werk van Priester legt hij verbindingen tussen de Aziatische wereld (waar hij geboren is) en de Westerse wereld (waar hij momenteel leeft). 

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie betaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie