Lia de Craen

Het werk van Lia de Craen laat zich als volgt omschrijven als waarin de belangrijkste inspiratiebron de natuur is en dan met name alles wat in beweging en vergankelijk is. Het fotograferen van datgene wat Lia de Craen boeit in de natuur staat aan de basis aan het proces. Het toepassen van verschillende grondstoffen als cement, tegellijm, pasta, zand en grind maken het mogelijk te reageren op de structuren die ontstaan.

Door gebruik te maken van deze materialen, die het met elkaar uitvechten op het doek, onderzoekt Lia de Craen steeds hoe deze kunnen leiden tot verrassende composities en vormen. Schilderen is het componeren van kleur, vorm en structuur. Het telkens opnieuw toevoegen, wegnemen, heroverwegen en overschilderen tot de gelaagdheid de juiste spanning heeft bereikt.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie