Peter van Oostzanen

Wie naar de schilderijen en tekeningen van Peter van Oostzanen kijkt, krijgt het idee te kijken naar een wereld waar de natuurwetten nauwelijks grip op hebben. Voorwerpen hebben ongebruikelijke functies en mensen en dieren gedragen zich anders dan in het dagelijkse leven. Hij speelt een gewiekst spel met de realiteit door dingen uit te beelden die in werkelijkheid nooit zouden kunnen. Herkenbare thema’s worden vaak met de nodige humor in een nieuw verband geplaatst waardoor een unieke fantasiewereld ontstaat. De alledaagse gebruiksvoorwerpen en dieren zorgen aan de ene kant voor herkenbaarheid, maar scheppen tegelijkertijd ook verwarring en verwondering doordat hen onmogelijke eigenschappen en functies toegedicht worden. Met zijn fijne penseelvoering geeft hij mensen, dieren en objecten uiterst nauwkeurig weer.

Op het eerste gezicht lijkt Peter van Oostzanen in de voetsporen te treden van de Surrealisten tot wie ook Salvador Dali gerekend wordt. Dali is dan ook van grote invloed geweest op zijn werk. Daarnaast laat hij zich ook inspireren door Nederlandse magisch-realistische schilders als Carel Willink en Koch, en door de Amerikaanse kunstenaar Michael Parkes. Maar ondanks zijn affiniteit met Dali valt zijn stijl moeilijk te rangschikken onder de gangbare op fantasie gebaseerde realistische kunststromingen, zoals surrealisme, magisch realisme, of meta-realisme. Naar aanleiding van ontmoetingen met de Deense kunstenaar Claus Brusen, is hij zijn stijl imaginair realisme gaan noemen. Typerend voor imaginair realisme is dat het gebaseerd is op een vrije verbeelding, en het is niet gebonden aan of begrensd door een ideologie of religie. De stijl maakt gebruik van culturele en natuurlijke elementen, die op een realistische manier uitgebeeld en gevisualiseerd worden.

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie