Pipsqueak was Here!

Pipsqueakwas here!!! is een artistiek duo dat al vele jaren samenwerkt in de kunst. De naamPipsqueak was here!!! is niet zonder reden gekozen. Een ‘Pipsqueak’ is eenklein, penetrant en onbelangrijk persoon waar niemand acht op slaat. Door detoevoeging ‘was here!!!’ wordt hij extra belangrijk in al zijn onbeduidendheid.Pipsqueakwas here!!! heeft als logo een meisje en een beer. Dit is een metafoor voor de mens inzijn relatie en omgang met de natuur. Het oorspronkelijke beeld komt van eenwaarschuwingsbord ‘Caution children at play’ uit de jaren vijftig, dat zijtegenkwamen tijdens een bezoek aan Maui. Het beeld van een meisje en een beeris een terugkerend thema in hun werk geworden. ‘Sometimes youeat the bear, sometimes the bear eats you’.

Zijleggen zichzelf echter geen beperking in onderwerp op, noch in materiaalkeuzeof afmeting. De schilderingen variëren van miniaturen tot hele zijden vangebouwen, uitgevoerd met behulp van een hoogwerker of steiger.

Dematerialen waarop of waarmee zij werken variëren van doek tot gerecycled hout,maar ook auto’s, scooters, muren en viaducten. Vaak maken zij hun werken in opdracht, maar soms ook alsdonatie aan de omgeving. Ze werken met stencils, schilderen met kwasten ofverfrollers en maken gebruik van collage en ‘solvent transfer’.

Deonderwerpen zijn serieus, maar komen onschuldig en aanlokkelijk over. Op diemanier stelen zij de aandacht en hopen die langer vast te houden. Stiekemproberen zij zo de wereld een beetje te verbeteren.

 

De grootste
kunstcollectie
van Nederland

Onze grote en afwisselende kunstcollectie bestaat uit meer dan 25.000 originele werken.

Bekijk de gehele collectie