Jos Verwiel

Publication date: 17-12-2015 13:17:19
VideoIDUStl6ct7Vio
ImageUrl/CmsData/Foto-Kunstenaar/Videoportret/Videoportret-Jos-Verwiel.png
SummaryJos Verwiel vertoont in zijn werk een gevoel voor romantiek. Hij hoort tot de groep individualisten die zijn eigen hart en niet het modepad volgt. De motieven voor zijn werk zijn geïnspireerd op het water en het maritieme milieu, zoals de scheep- en zeilvaart, navigatie en cartografie. Instrumenten die noodzakelijk zijn voor het navigeren, voor astronomie, worden soms letterlijk in brons afgegoten om als "gevonden voorwerp", samen met andere voorwerpen tot een nieuw object te worden samengevoegd.  
ArtistID744