CatherineVermaut PostWoonkamer
Kunstenaar

Jelis van Dolderen

Jelis van Dolderen

Over de kunstenaar

Vormen, kleuren en texturen worden in het werk van Jelis van Dolderen gehanteerd als symbolische representaties van aarde, hemel en ruimte; het stoffelijke en het onstoffelijke. Door de combinatie van deze abstracties creëert hij zijn geheel eigen stijl.

Inspiratie

Van Dolderen zelf zegt: ‘In mijn werk onderzoek ik tegenstrijdige, oneindige en veelzijdige grootheden. Niet te benoemen elementen maak ik zichtbaar in vorm en kleur. Deze schilderkunstige uitgangspunten zijn gerangschikt terug te vinden in alle dingen die ik maak. In elk afzonderlijk schilderij maar ook in reeksen grafiek en in installaties. Zo creëer ik een eigen ‘beeldwereld’ waarin ik een doelgerichte en voor mij harmonische orde aanbreng. Ik probeer daarmee een nieuwe visuele realiteit te schetsen vanuit de geconstrueerde betekenissen van de dingen om ons heen’.

Jelis van Dolderen

Heb je een vraag of wil je langskomen om dit werk in het echt te bekijken?

We helpen je graag! Ga naar onze contactpagina voor meer informatie of bezoek onze expositieruimte. Contact

Werk van Jelis van Dolderen